Spørsmål og svar

Hva er sukralose?
Sukralose er et kalorifritt søtningsmiddel som smaker som sukker og er laget av sukker. Det er omtrent 600 ganger søtere enn sukker.

Hvordan ble sukralose oppdaget? Hvem oppdaget det, og hvor?
Sukralose ble oppdaget i 1976 som et resultat av et felles forskningsprosjekt mellom firmaet Tate & Lyle og Queen Elizabeth College i London. Forskerne undersøkte hvordan sukkermolekylet er oppbygd og oppdaget at det gikk an å modifisere strukturen på sukker slik at den søte smaken forsterkes, samtidig som det nye produktet ble kalorifritt.

Hvordan fremstilles sukralose?
Sukralose er fremstilt av sukker gjennom en patentert tilvirkningsprosess i flere trinn. Tre hydroksylgrupper i sukkermolekylet erstattes med tre kloratomer. Dette gir et stabilt søtningsmiddel som smaker som sukker uten å inneholde kalorier.

Finnes sukralose som søtningsmiddel naturlig?
Sukralose finnes ikke i naturen, men stoffet fremstilles fra sukkermolekylet. Sukker er et naturlig stoff, men tilvirkningsprosessen gjør at sukralose må klasseres som kunstig søtningsmiddel.

Hvor mange kalorier inneholder sukralose?
Sukralose inneholder ingen kalorier. Kroppen bryter ikke ned sukralose og ingen energi blir frigjort.

Hvor søtt er egentlig sukralose?
Sukralose er omtrent 600 ganger søtere enn sukker. Bare små mengder er nødvendig for å søte ulike typer produkter. For eksempel inneholder en vanlig 33 cl Coca Cola light 0,07 gram sukralose, jamført med vanlig Coca Cola som inneholder 40 gram sukker.

I hvilken type mat brukes sukralose?
Sukralose kan brukes i all slags typer produkter. I dag brukes sukralose mest i mat- og drikkevarer som kaker, bakverk, iskrem og tyggegummi. Fordi sukralose er stabilt ved høye temperaturer kan det også brukes til baking og koking.

Hvilke fordeler har sukralose?
Sukralose er laget av sukker og smaker som sukker. Det kan brukes til å erstatte kaloririke søtningskilder i nesten alle slags mat- og drikkevarer, både varme og kalde.

Har det oppstått noen bivirkninger med sukralose?
Stoffet har gått igjennom omfattende tester, og myndigheter i over 80 land jorden rundt har konstatert at det er sikkert. Det finnes en mengde studier som viser at sukralose verken påvirker miljøet eller dyrelivet. Sukralose er sikkert for alle forbrukere, også personer som kan være ømfintligere, slik som diabetikere, barn og gravide kvinner.

Hvordan forbrenner kroppen sukralose? Hvor lang tid tar det å bryte ned stoffet?
Sukralose brytes ikke ned, det passerer gjennom kroppen intakt. Dette gjør sukralose til ett kalorifritt alternativ.

Hva skjer hvis sukralose brukes i lange tidsperioder?
Å spise produkter som er søtet med sukralose i lang tid utgjør ingen risiko for sunnheten. Forskere har testet sukralose på både mennesker og dyr for å kunne fastslå at det er trygt og sikkert å konsumere sukralose. 80 land verden rundt, fra Sverige til England og USA, har godkjent sukralose som ingrediens.

Hva skjer med sukralose når det kombineres med andre ingredienser/legemidler? 
Fordi sukralose er tiltenkt brukt i mange ulike typer mat- og drikkevarer, har et stort antall kombinasjoner av sukralose blitt testet vitenskapelig for å være sikker på at det ikke finnes noen risikoer med stoffet. Studiene har vist at sukralose er en inaktiv ingrediens. Det betyr at sukralose ikke produserer noen spesiell virkning sammen med forskjellig slags medisiner eller matretter.

Har sukralose virkelig gjennomgått rigorøse tester?
Ja. Sukralose har gjennomgått omfattende og rigorøse sikkerhetsstudier og alle myndigheter som har gransket studienes data har godkjent søtningsmiddelet.

Hvordan ble sukraloses sikkerhet fastslått?   
Myndigheter over hele verden har meget spesifikke krav til de vitenskapelige testene som alle nye tilsetninger må gå igjennom for å kunne godkjennes før salg. Sukralose har gjennomgått disse testene. All data er blitt gransket av vitenskapelige eksperter som representerer myndigheter fra alle verdens hjørner. Alle myndigheter har konstatert at sukralose er sikkert å konsumere.

Hva skjer med sukralose i kroppen?
Selv om sukralose er laget av sukker og smaker som sukker gjenkjenner ikke kroppen stoffet som kullhydrat. Dette gjør at kroppen ikke bryter ned stoffet. Sukralose passerer i stedet gjennom kroppen intakt, hvilket gjør sukralose kalorifritt. Størsteparten går rett igjennom kroppen og den lille mengden sukralose som absorberes blir raskt eliminert gjennom urinen.

Kan diabetikere konsumere sukralose?
Ja. Flere studier har vist at sukralose kan utmerket konsumeres av personer med diabetes. Sukralose påvirker verken metabolismen eller insulinnivåene. Dette beror på at kroppen ikke gjenkjenner sukralose som kullhydrat. Sukralose brytes ikke ned av kroppen men passerer rett igjennom intakt. Mer informasjon om prosessen finnes på hjemmesidenwww.diabetes.org, også på hjemmesiden for SPLENDA®, www.splenda.com.

Sier ikke Naturvårdsverket at sukralose er dårlig for miljøet?
Nei. All informasjon som IVL Svenska miljøinstitutet og Naturvårdsverket har presentert stemmer godt overens med prøveresultatet som Tate & Lyle leverte til European Food Safety Authority (EFSA) i ansøkningsprosessen i 1998. Nivåene målt ved renseanlegg er ca. 0,012 mg/l og den beregnede konsentrasjonen i miljøet er 0,002 ppm. Det endelige stadiet er ytterligere utspedd til ubetydelige nivåer i det marine miljøet. Det har ikke vist seg å være dårlig for miljøet på noen måte.

Inneholder ikke sukralose klor? 
Sukralosemolekylet inneholder tre kloratomer som er nøkkelen til hvorfor sukralose kan bli så søtt. Klor er ett av de mest vanlige forekommende kjemiske grunnstoffer på jorden og finnes i over 2 000 naturlig forekommende organiske forbindelser. Disse spiller en viktig rolle i økosystemet. Klor finnes naturlig i mange matvarer og drikkevarer som vi konsumerer daglig og kloret som sukralose inneholder verken frigjøres eller akkumuleres i kroppen.