Sukralose og miljøet

hero_woodland_streamSukralose skader ikke miljøet, heller ikke dyre- eller plantelivet. Det er også biologisk nedbrytbart, og danner salt, vann og karbondioksid når det brytes ned i jord og vann.

Sukralose har gjenomgått mange vitenskapelige studier, både i Europa og ellers i verden. Alle tilsynsmyndigheter som har gransket testresultatene har godkjent sukralose. I januar 2008 rapporterte IVL Svenska Miljøinstitutet innholdet av sukralose i vannet ved ulike svenske renseanlegg. IVLs resultat stemmer godt overens med prøveresultatene som Tate & Lyle leverte til European Food Safety Authority (EFSA) i ansøkningsprosessen i 1998.